Ultraljud används ofta för att fastställa dräktighet hos hund. Lämpligen ultraljudas din tik runt dygn 28. Även om det kan vara svårt att exakt beräkna antal foster kan vi få en god uppskattning av kullstorleken.

Om man vill veta hur många foster det är, vilket kan vara praktiskt inför förlossningen, så kan man göra en röntgenundersökning senare i dräktigheten när fostrens skelett är tillräckligt mineraliserade för att synas på röntgen. Detta brukar inträffa tidigast dygn 45 i dräktigheten men man kan gärna vänta till dygn 50 så att man inte missar eventuella foster som inte mineraliserats tillräckligt för att synas. 

Smådjurskliniken Hjärtat ©  2020-2023