Om du tror att ditt djur ätit av något giftigt är det viktigt att du omedelbart besöker en veterinär! Beroende på vilket gift djuret har fått i sig kan man framkalla kräkning. Detta bör göras innan giftet har lämnat magsäcken (inom 1-2 timmar). Ta gärna med paketet med det giftiga till oss.

Ormbett

Huggormsbett ska inte nonchaleras. Att bli biten av en huggorm resulterar oftast bara i en svullnad över bettet. Vid allvarliga fall kan bettet leda till lever- och njurproblem samt blodbrist. Precis när djuret blivit bitet är det inte lätt att märka att ditt djur blivit bitet. Först efter ett tag svullnar bettstället upp och djuret blir trött och allmänpåverkat.

Vad skall jag göra vid ett ormbett?

 • Låt hunden vara i absolut vila.
 • Om du kan bära djuret, gör det. Då sprids giftet långsammare i kroppen. Sug inte ut giftet. Lägg inte heller på tryckförband.
 • Åk direkt till en veterinär! Uppsök alltid veterinär om du misstänker ormbett.
 • Strikt vila i 10-14 dagar efter ormbettet.
 • Det är allvarligare för hundar och katter jämfört med människa att bli biten av en huggorm. De har mindre kroppsyta att fördela giftet på.
 • Många hundar drabbas av hjärtrytmstörning.
 • Allvarliga symtom som blödningsbesvär och skador på inre organ kan ske. Dock är det ovanligt.
 • Dödligheten hos hundar är mellan 3-5 %.

Insektsbett

Insektsbett är normalt ofarligt men om ditt djur får svullnad på halsen, nosen eller munnen så bör du omedelbart besöka en veterniär. Kolla gärna lite extra på ditt djur några timmar efter ett misstänkt insektsbett.

Paddförgiftning

Paddor har en körtel som avsöndrar ett gift. Om ditt djur biter tag i eller slickar på en padda kan något som heter paddförgiftning hända. Sätt att känna igen detta på är att ditt djur blir slött och börjar dregla samt får små pupiller. Förgiftning är normalt inte farligt, men kan ändå ställa till besvär.

Chokladförgiftning

Om din hund får i sig mycket choklad kan den bli förgiftad och till och med dö! Choklad innehåller nämligen ett ämne, teobromin, som är giftigt för hundar. Symtom kommer som regel efter 4-24 timmar. Kräkningar, buksmärtor, törst, inkontinens, skakighet och rastlöshet, riklig salivering och hjärtklappning är vanligt. Vid större mängder kan allvarligare symtom tillstöta.

 • Mörk choklad innehåller c:a 5-15 mg teobromin /g choklad.
 • Ljus choklad innehåller c:a 2 mg teobromin /g  choklad.
 • Vit choklad innehåller ingen eller mycket lite teobromin.

Mer än 20 mg teobromin /kg kroppsvikt kan orsaka förgiftning hos hund.

Att göra vid för mycket choklad

 1. Kontakta en veterinär!
 2. Om du vet med dig att din valp/hund fått i sig choklad som den inte borde är den vanligaste behandlingen att försöka få hunden att kräkas så fort som möjligt.

Exempel på andra farliga ämnen som hundar inte bör få i sig:

 1. Blommande alger i vatten
 2. Glykol
 3. Råttgift
 4. Snigelpellets (snigelgift)
 5. Blekmedel

Smådjurskliniken Hjärtat ©  2020-2023