Att vara ägare till ett djur är en stor glädje, men också ett ansvar om något oförutsett skulle inträffa. Vart tredje sällskapsdjur i Sverige behandlas av veterinär varje år!

Det är viktigt med försäkring för alla djur

Djursjukvården har utvecklats mycket i Sverige på senare år och håller idag mycket hög standard. Om ditt djur skulle insjukna eller skadas kan du vara säker på att det finns kvalificerad hjälp att tillgå dygnet runt. Ofta är det nu mer möjligt att diagnostisera och framgångsrikt behandla även mycket svåra sjukdomar och skador.

Naturligtvis vill du att ditt djur ska få bästa möjliga vård om något händer. Men då måste de ekonomiska möjligheterna finnas. Stora sjukvårdsresurser innebär att kostnader och utgifter för djursjukvård kan bli höga. Det är lika tragiskt varje gång det inträffar att bästa möjliga djursjukvård måste avstås av ekonomiska skäl. Även om det inte alltid behöver gå så illa kan utgiften komma som en obehaglig överraskning. En försäkring hjälper dig att begränsa kostnaderna. Det ger en stor trygghet för dig och ditt djur.

Det finns olika djurförsäkringar med varierande villkor beträffande försäkringens omfattning, hur stor summa som utbetalas och hur hög självrisken är. Se till att du väljer en försäkring som passar dina och ditt djurs behov. Tag en stund att läsa igenom villkoren så att du vet vad som gäller. Skjut inte upp beslutet att teckna en försäkring för ditt djur!

Tala direkt med respektive försäkringsbolag om du vill ha ytterligare information eller hjälp att teckna försäkring. Mer information från försäkringsbolagen om djurförsäkringar hittar du på respektive bolags hemsida.

Direktreglering

Självklart kan vi direktreglera besöket mot ditt försäkringsbolag. Detta innebär att du betalar din självriskdel till veterinären (d.v.s. oftast en fast grundsjälvrisk och sedan en rörlig del på 10-25 %) på summan som besöket kostar. Resterande belopp fakturerar vi försäkringsbolaget.

För att kunna göra en direktreglering är det viktigt att du tar med dig information om vilket försäkringsbolag ditt djur är försäkrat i. Det är också väldigt bra om djurets försäkringsnummer finns med. 

Smådjurskliniken Hjärtat ©  2020-2023