Om ditt djur visar tecken eller symptom på att något inte står rätt till kan det vara bra att kontakta oss. Ring alltid innan besök. Vi tar emot akutfall i mån av tid. Glöm inte vaccinations­kort, stamtavla, eventuellt pass och försäkringspapper.

Inför ditt besök hos oss är det bra om du kan svara på följande frågor:

 • Vilket djur det gäller (ras, ålder och kön etc.)
 • Om du upptäckt avvikande kroppstemperatur
 • Djurets allmäntillstånd
 • Har du märkt av aptitlöshet, kräkningar eller diarré hos djuret?
 • Dricker den ovanligt mycket?
 • Ser avföringen ut som den brukar? Kissar djuret normalt?
 • Har djuret några problem med ögon eller öron?
 • Hur länge har symptomen pågått?

Om ditt djur är stressat kan du lämna det i bilen och hämta in det när det är din tur. 

Om djurägaren inte är med

Det bästa är när djurägaren själv är med vid besöket, men ibland så går det inte. Då är det mycket viktigt att djurägaren skriver ner sina iakttagelser och beskriver informationen så bra som möjligt på en bit papper. En bra anamnes, djurets historia, är halva behandlingen. Därför är det viktigt att man noggrant informerar den som kommer med djuret om symptom och sjukdomsförloppet. Det är också bra om djurägaren finns tillgänglig på telefon för kompletterande frågor.

Har ditt djur besökt/utretts på en annan klinik?

Om din hund eller katt tidigare har utretts på en annan klinik ordnar vi så journal och provsvar från den tidigare kliniken överförs till oss. Vi behöver information om vem som står som ägare samt vilket namn djuret har på kliniken där ni varit tidigare. På så vis undviks dubbelarbete vilket gör att utredningen går snabbare och blir billigare. Det är bra om ni meddelar detta vid tidbokning så att vi kan ha journalkopian här redan när ni kommer. Kvitton från tidigare besök är bra att ta med om ni vill att jag skall direktreglera. Undantag är försäkringsbolaget Agria som inte tillåter att gamla kvitton regleras av kliniken utan de behöver ni skicka in själva.

Inför ultraljudsundersökning

Vid ultraljudsundersökning ligger din hund/katt på rygg på en mjuk dyna. Undersökningen tar lite tid och under den här tiden måste hunden/katten ligga still. Stressade djur som t ex hässjar/skakar eller försöker komma bort kan behöva få lite lugnande före undersökningen. Lugnande kan också behövas när vi ska titta på organ långt fram i buken dit det är svårt att nå.

Allmänna råd & förberedelser inför ultraljudsundersökning:

 • Om vi ska undersöka urinblåsa, livmoder, prostata, njurar är det bra om din hund /katt inte kissat på 2-3 timmar. Katter behöver ofta den längre tiden eftersom de är dåliga på att dricka. Djur som dricker mycket behöver kortare tid.
 • Gas bildas i magsäck och tarmar när man äter. För att minska mängden gas är det bra om din hund/katt inte har ätit under de närmaste 12 timmarna före undersökningen. Detta är speciellt viktigt när vi ska undersöka organ långt fram i buken (lever, magsäck, och bukspottkörtel) samt tarmar. Svält är inte nödvändigt för undersökning av organ långt bak t ex prostata, urinblåsa.
 • Svält minst 4 timmar är nödvändigt om vi behöver ge lite lugnande för att genomföra undersökningen.
 • Djuret får alltid dricka vatten.

Förberedelserna kan upplevas som lite besvärliga men de behövs för att undersökningen ska ge så mycket information som möjligt så att vi kan ställa rätt diagnos  och hjälpa dig och din hund/katt så bra som möjligt!

Smådjurskliniken Hjärtat ©  2020-2023