Ibland så kan djurets skador kräva att rehabilitering sätts in. Rehabilitering kan vara aktuellt för djur som ska eller nyligen har genomgått en operation, djur som uppvisar beteendestörning utan påvisbar medicinsk anledning eller om har en kronisk eller akut skada som orsakar rörelsestörning och/eller smärta.

Det krävs en del engagemang från dig som djurägare vid rehabilitering av ett husdjur och det är viktigt att du känner dig involverad i ditt djurs rehabilitering då hemövningar mellan besöken ofta är en mycket viktig del av processen.

Smådjurskliniken Hjärtat ©  2020-2023