Om du ska ta med din hund eller katt på resa utomlands gäller lite olika regler beroende på vilket land ni ska till.

Regler & anvisningar för in- & utförsel av sällskapsdjur

I Sverige är det Jordbruksverket (länk) som reglerar transporter och import av djur, i andra länder finns motsvarande myndigheter med likvärdiga uppgifter. Om man är osäker på vart man ska vända sig gällande regler i andra länder kan man börja med att kontakta det aktuella landets ambassad för mer information. Här kan du finna kontaktuppgifter till utländska ambassader i Sverige.

Vid längre resor till land utanför EU/tredje land krävs ofta intyg från så kallad officiell veterinär – på Jordbruksverkets hemsida finns aktuell lista på vilka officiella veterinärer som finns i Sverige, läs mer här (länk).

Jordbruksverket har tagit fram en reseguide för att underlätta för djurägare att finna information om aktuella regler vid in- & utförsel av hund & katt – läs mer om detta & finn guiden här (länk).

För att få resa med hund & katt i Europa krävs att djuret har:

  • Giltig ID-märkning – hundar & katter skall vara identitetsmärkta med ett mikrochip. 
  • Giltig vaccination mot rabies. Grundvaccination kan göras tidigast vid tre månaders ålder. Vaccinationen är giltig för resa först 21 dagar efter fullständig grundvaccination. Hur länge rabiesvaccinationen är giltig beror på vilket vaccin som används.
  • EU-pass för sällskapsdjur utfärdat av behörig veterinär.  Läs mer om detta här (länk).

Övriga förebyggande åtgärder är rekommendationer, ej krav, men det är viktigt att sätta sig in i de risker man utsätter sitt djur för vid resa – risker som inte bara drabbar den egna individen utan kan innebära att en smitta förs in i landet och kan drabba andra djur och i vissa fall människor. Läs mer om förebyggande åtgärder nedan.

Övriga förebyggande åtgärder vid utlandsresa

Vaccinationer

  • Ett fullgott vaccinationsskydd mot Parvo, valpsjuka, smittsam leverinflammation & kennelhosta rekommenderas till alla hundar. Dessa är vanliga basvaccin som alla svenska hundar får om allmänna rekommendationer följs.
  • Vaccination mot Leptospiros rekommenderas av SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) för hundar som vistas mycket utomlands och/eller vistas i riskområden. Detta är ett tilläggsvaccin utanför det vanliga vaccinationsprogrammet för svenska hundar.

Antiparasitära medel

Skydd mot loppor, fästingar och vissa typer av myggor rekommenderas starkt i samband med utlandsvistelse/ vistelse i riskområden då dessa parasiter kan vara bärare av allvarliga sjukdomar.

  • Ett fästingförebyggande medel rekommenderas till alla hundar för att förhindra att hunden ska drabbas av fästingburna infektioner och för att förhindra att ännu ej förekommande fästingarter förs in i Sverige vid återresa.
  • För att skydda hunden mot sandmyggor som kan vara bärare av och sprida Leishmania bör ett antiparasitärt halsband eller motsvarande spot on med denna indikation preparat användas. Behandling bör påbörjas minst en vecka före avresa för att ge fullgod effekt.
  • Skydd mot hjärtmask, Dirofilaria Immitis, kan erhållas vid behandling med ett flertal preparat som finns i tablettform och som spot on. Det är viktigt att följa tillverkarens instruktioner noga för att ge hunden ett så gott skydd som möjligt.
  • För att skydda hunden mot dvärgbandmask används avmaskningstabletter med denna indikation. Här kan det vara en god idé att använda ett preparat innehållande milbemycin vilket ger skydd både mot hjärtmasken & dvärgbandmasken!Smådjurskliniken Hjärtat ©  2020-2023