Djur kan precis som vi människor få urinvägsinfektion (UVI) vilket är en bakteriell sjukdom i urinvägarna.

Urinvägsinfektion beror på att bakterier tagit sig in i urinrör och urinblåsa. Det drabbar framför allt tikar. Symtom på urinvägsinfektion kan vara:

  • Hunden kissar ofta men små skvättar
  • Ibland förekommer blod i urinen
  • Uppvisar smärta vid urinering
  • Nedsatt allmäntillstånd

Symtom från urinvägarna hos katt är densamma som hos hund (se ovan). Ett symtom för katter kan vara att de kissar på andra ställen än i lådan.

Vid symtom på urinvägarna – kontakta oss. Diagnos på detta görs genom ett urinprov.

Kristaller och Urinsten

Det finns även andra urinvägssjukdomar som kan drabba ditt djur. Problem med kristaller eller urinsten drabbar oftare handjur än honor då deras urinrör är smalare och längre. Djur som dricker lite har större risk att få urinsten. I vissa fall räcker det med med ett specialfoder för att lösa upp kristaller och stenar. Stenar kan behöva avlägsnas kirurgiskt. 

Om din hund eller katt har svårighet att kissa ska veterinär kontaktas direkt! Ett urinstopp kan vara livshotande.

Smådjurskliniken Hjärtat ©  2020-2023