Medicinsk utredning

Ibland kan ett djur ha diffusa symptom, t.ex. att det inte vill äta och är trött, att det dricker och kissar mycket, går upp eller ner i vikt eller kanske kräks ofta. Då krävs en medicinsk utredning för att utröna vad som kan vara fel. Man börjar alltid med en klinisk undersökning då veterinären noga tittar och känner igenom djuret. Ofta behöver man sedan gå vidare med blodprover och kanske urinprov, ibland även ultraljud.

Det är alltid svårt att säga hur lång tid en sådan utredning kommer att ta och hur mycket det kommer kosta då det beror alldeles på vad man får för svar under utredningens gång. Det är ett slags detektivarbete! 

Hudutredning

Klåda är ett vanligt förekommande problem, framförallt hos hundar men ses även hos katter. Det man alltid vill utesluta först är kliande parasiter. 

Därefter måste man undersöka och behandla eventuella infektioner med bakterier och/eller jästsvamp. Om man sedan fortfarande har ett djur som kliar sig måste man börja fundera kring om det kan vara någon slags allergi. Det kan både röra sig om foderallergi och atopi, d.v.s. allergi mot sådant som finns i omgivningen som exempelvis pollen och dammkvalster. En allergiutredning tar tid och kan vara tålamodskrävande för dig som ägare eftersom man i stor utsträckning måste använda sig av uteslutningsmetoden. 

Inför hudutredning

Om du ska besöka mig för en hudutredning är det några saker du bör tänka på:

  • Om du har varit hos annan veterinär innan du kommer till oss önskar vi att remiss eller journalkopia sänds till oss före besöket.
  • Förbered dig inför besöket genom att skriva ner ditt djurs problem och eventuella tidigare utredningar provtagningar och behandlingar som gjorts. Som behandling räknas både mediciner och utvärtes behandlingar så som schampon, salvor och dylikt.
  • Om du misstänker att din hund eller katt lider av ohyra, behandla inte med ohyremedel före besöket – detta kan försvåra artbestämning av ohyran. Smådjurskliniken Hjärtat ©  2020-2023