ID-märkning

Enligt lag ska hundar vara id-märkta och ägarregistrerade hos Statens Jordbruksverk innan 4 månaders ålder. SVERAK har beslutat att alla utställningskatter samt alla avelskatter skall vara ID-märkta. Med hjälp av ID-märkning kan man identifiera djuret om det skulle komma bort från sin ägare. I Sverige är det lag på att alla hundar måste vara ID-märkta, för katter finns ingen sådan lag men en ID-märkning kan vara avgörande för att katten ska kunna återförenas med sin ägare om den springer bort. Vi hjälper dig med ID-märkning av ditt djur!

Det vanligaste sättet att ID-märka numera är att sätta in ett litet microchip under hundens eller kattens nackskinn. Med hjälp av en särskild avläsare kan man läsa av djurets unika ID-nummer.

 

 

 

 

Smådjurskliniken Hjärtat ©  2020-2023