Resa och pass

Pass för sällskapsdjur krävs för hundar, katter och illrar vid alla transporter mellan EU-länder. Avsikten med passet är att visa att djuret går att identifiera och att djuret uppfyller de djurhälsovillkor som krävs vid transporter mellan medlemsstaterna. Passet för sällskapsdjur kan användas också när ett sällskapsdjur besöker ett land utanför EU. När djuret återvänder till EU:s territorium kan man då med hjälp av passet påvisa att djuret uppfyller importkraven. Vid export till ett land utanför EU kan passet användas om det land dit djuret ska exporteras godkänner passet som importintyg.

Man kan köpa passet för sällskapdjur av oss. Innan passet beviljas kontrollerar vi att djuret är identifikationsmärkt (tatuering eller mikrochip). Alla anteckningar i passet för sällskapdjur görs av oss och i passet antecknas information om djuret och djurets ägare, djurets identifikationsmärkning, vaccineringar och eventuella avmaskningar.

 

 

 

Smådjurskliniken Hjärtat ©  2020-2023