Ultraljud

Ultraljud är ett utmärkt hjälpmedel vid undersökning av inre organ och mjukdelar. Vi utför såväl bukultraljud och hjärtultraljud. Om veterinär har misstanke om hjärtsjukdom, urinsten, livmoderinflammation, prostataproblem, leverskador, njursvikt och vissa tumörer kan det vara bra att göra en ultraljudsundersökning. Ultraljudsdiagnostiken ger oss en möjlighet till värdefull information om flertalet inre organ utan att vara påfrestande för våra djur.

Vi tar emot remisser för ultraljudsundersökningar från närliggande djurkliniker/djursjukhus.

 

Smådjurskliniken Hjärtat ©  2020-2023