Valp-/kattungebesiktning

I Sverige besiktigas valpar/kattungar inom en vecka före försäljning. Under besiktningen undersöks varje valp/kattunge noga och systematiskt och eventuella avvikelser noteras på ett särskilt intyg.

Ofta vaccineras och id-märks valparna/kattungarna i samband med besiktningen.

 

 

 

Smådjurskliniken Hjärtat ©  2020-2023