Veterinär, specialist i hunden och kattens sjukdomar

Veterinär Vibeke Lem har lång veterinärmedicinsk erfarenhet och har jobbat många år på Specialistdjursjukhuset i Strömsholm, innan hon flyttade till Örebro.
2020 startade Vibeke företaget Veterinär Vibeke AB, där hon dels jobbar som konsult för annan smådjursklinik i Västerås, samt som veterinär hemma i Örebro på egen mottagning.

Vibeke innehar specialisttiteln; Specialist i hunden och kattens sjukdomar.

Hennes huvudintresseområden är ultraljudsdiagnostik, såväl buk- som hjärtultraljud, samt mjukdelskirurgi och tandkirurgi.

Att kunna jobba nära kund och patient i dennas vårdutredning är något som ligger Vibeke varmt om hjärtat.

Smådjurskliniken Hjärtat ©  2020-2023