Kastration kan ske via kirurgi eller kemiskt. Större kirurgiska ingrepp görs i samarbete med Vettris i Västerås och inte på vår klinik. Det är viktigt att du känner till att det finns för- och nackdelar med kastration. Fördel är att kastration förebygger flera sjukdomstillstånd. Nackdelar är ökad benägenhet för övervikt (som enkelt kan kontrolleras med viktkontroller och anpassat foder), ökad risk för inkontinens hos tikar och förändrad pälskvalitet hos vissa hundar. Beteendeproblem som beror på könsdriften kan bli bättre eller försvinna vid en kastration. Däremot löser man inte andra beteendeproblem som tex. aggressivitet pga rädsla. 

Nedan beskriver jag lite kring hur det går till och vad det innebär.

Kastration – katt

Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat.” – citat från  Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter.

Kastrering av hankatt är ett relativt litet ingrepp. Såren efter operationen är så små att de inte behöver sys. Katten behöver oftast inte en krage efteråt. Efter ett par dagar kan katten gå ut igen. Vi rekommenderar att alla hankatter som inte skall användas i avel kastreras. Katten minskar också sin lust att markera revir och kissa i hemmet. Urinen luktar inte heller lika starkt. 

Kastrering av honkatt innebär ett större ingrepp. Veterinären går in via buken och opererar bort äggstockar, äggledare och hela eller stora delar av livmodern. På grund av att operationen är större måste katten ha krage på sig i 10 dagar. Katten behöver också smärtstillande efter ingreppet. Stygnen behöver inte tas bort utan går bort av sig själv. En okastrerad honkatt är mycket fertil och kan snabbt bli dräktig om hon vistas utomhus. Därför rekommenderar vi att alla honkatter som inte används i avel ska kastreras. Vid kastration försvinner risken helt för livmoderinflammation och katten slutar även löpa, ett beteende som annars kan vara mycket stressande både för katt och ägare. Risken för juvertumörer minskar samtidigt.

P-piller ger en ökad risk för juvertumörer och är egentligen bara ett alternativ att förskjuta löp på avelskatter eller under kortare perioder. Vi rekommenderar inte p-piller.

Kastration – hund

Kastrering av hanhund kan göras på två olika sätt, antingen kirurgiskt eller kemiskt.

Kirurgisk kastrering: här tas testiklarna bort under narkos. Sädesledare och blodkärl knyts av, testiklarna avlägsnas och huden sys ihop. Hunden får gå hem samma dag och får med sig ett recept på smärtlindrande läkemedel och en krage. Oftast sys såret med stygn som kroppen tar hand om själv.

Kemisk kastrering: här får er hund ett hormonimplantat placerat under huden. Detta utsöndrar ett hormon som ger samma effekt som om man skulle ta bort testiklarna kirurgiskt. Det finns två styrkor på hormonet – ett som verkar under ca sex månader samt ett som verkar under ca ett år. Det tar några veckor innan implantatet har full effekt. Hunden bör till dess hållas ifrån löptikar. Behandlingen är reversibel, dvs när implantatet inte längre har effekt är könsdriften och befruktningsförmågan tillbaka. Kemisk kastrering har samma effekt som vid en kirurgisk kastrering, där testiklarna avlägsnas, och kan vara ett sätt att se om hundens problembeteende försvinner innan en eventuell kirurgisk kastrering görs. Kemisk kastrering är dock inte en metod för att minska eventuell aggressivitet. Det kan tvärtom öka det aggressiva beteendet i början.

Oavsett vilken metod som används har kastrering effekten att hunden blir lite lugnare och mindre intresserad av löptikar. De hundar som pga könshormon visat aggressivitet mot andra hanhundar kan även bli mildare i detta beteende. 

Kastrering av tik sker alltid kirurgiskt och under narkos. Ett snitt läggs på buken genom hud och bukhinna och äggledare, äggstockar och livmoder tas ut. Sedan sys bukhinnan och huden ihop igen. Hunden kan gå hem samma dag. Tiken behöver också smärtlindrande medicin.

Tikarna blir precis som hanarna lugnare och får även de lättare att gå upp i vikt. 

När tiken kastreras försvinner risken för livmoderinflammation/infektion och ju tidigare en kastration görs desto mindre blir även risken för juvertumörer. En del tikar mår dåligt i samband med löp och kan uppfattas som dämpade. Dessa mår ofta bättre efter kastration, likaså tikar som efter löp blir skendräktiga.

En liten del av de hundar som kastreras drabbas av urininkontinens. Det är en mycket ovanlig biverkning, men kan vara bra att känna till. Om så skulle ske finns medicin som oftast hjälper. Skulle detta drabba din hund, ta kontakt med oss så hjälper vi er med lämplig behandling.

Smådjurskliniken Hjärtat ©  2020-2023