Tag: kastrering

Kastrering

Kastrering

Kastration kan ske via kirurgi eller kemiskt. Större kirurgiska ingrepp görs i samarbete med Vettris i Västerås och inte på vår klinik. Det är viktigt att du känner till att det finns för- och nackdelar med kastration. Fördel är att kastration förebygger flera sjukdomstillstånd. Nackdelar är ökad benägenhet för övervikt (som enkelt kan kontrolleras med viktkontroller och anpassat foder), ökad…

Read More

Smådjurskliniken Hjärtat ©  2020-2023